Kā var  likvidēt SIA, ja tai ir debitora parāds un nav cerību, ka tas tiks dzēsts. Vai parāda summa ir jānoraksta un kā?