Sākot strādāt jaunajā darba vietā, konstatēju, ka uzņēmumam ir kredīta atlikumi kontā "Rezerves kapitāls" un kontā "Pārējais kapitāls". Iepriekšējais grāmatvedis (strādāja 1 gadu) par tiem neko nezina. Izpētot 4 gadus vecus dokumentus, nekādu darbību šajos kontos nebija. Vecāku dokumentu nav, lai gan uzņēmums darbojas jau 16 gadus. Uzņēmuma vadība nolēma šīs summas norakstīt. Kā to pareizi darīt?