Uzņēmuma darbinieki būvobjektā kā atkritumus salasa metāllūžņus, un tie tiek nodoti metāllūžņu savākšanas uzņēmumam, kas izsniedz pavadzīmi un samaksu ieskaita uzņēmuma kontā. Kā uzņēmumam atspoguļot un pamatot metāllūžņu iegūšanu?