2014. gadā Valsts ieņēmumu dienests skaidroja, ka jāpielieto Eiropas Centrālās Bankas valūtas kurss, kas ir spēkā operāciju veikšanas dienas sākumā. Arī grāmatvedības programmā ielikts šis princips, veicot valūtas konvertāciju. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 21. pantā teikts, ka ārvalstu valūtas naudas atlikumus bilancē norāda, tos pārrēķinot eiro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā bilances datumā (dienas beigās). Lūdzu paskaidrot, vai tagad visu gadu rēķināt valūtas kursu, kas ir spēkā dienas sākumā, bet tieši bilancei – uz gada pirmo un pēdējo dienu ar roku labot visus atlikumus, pārrēķinot tos eiro, pēc valūtas kursa, kas ir dienas beigās?