Darbiniekiem no 1.februāra līdz nākamā gada 31.janvārim tiek nodrošināta veselības apdrošināšanas polise, kuru 50% apmērā apmaksā darba devējs, bet 50% - darbinieks. Vai Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" (MK noteikumi Nr.899) 28.punktā noteiktais 10% ierobežojums no bruto darba samaksas jāpiemēro visai polises summai, vai arī tikai tiem 50% summas, ko maksā darba devējs? Kā šādā gadījumā veikt grāmatojumus?