Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) nodarbojas ar graudaugu audzēšanu un pārdošanu. Lauksaimniecības tehnika pieder uzņēmuma īpašniekam, un tā uz patapinājuma līguma pamata ir nodota SIA. Degviela ir marķēta, un tiek ievēroti noteikti lietošanas nosacījumi. Kas būtu jāņem vērā, veidojot grāmatvedības politiku degvielas uzskaites organizēšanai uzņēmumā? Kādi normatīvie akti to regulē un kur ir noteiktas nepieciešamās prasības?