Uzņēmums pārdod fiziskai personai lietotu nekustamo īpašumu (dzīvokli). Noslēgts pirkuma līgums. Līgumā paredzēts, ka samaksa par nekustamā īpašuma piegādi ir veicama pa daļām vairākos pārskata periodos. Tāpat noteikts, ka īpašums pircēja īpašumā pāries (t.i., tiks reģistrēts zemesgrāmatā) tad, kad tiks veikts pēdējais maksājums par īpašuma iegādi. Kā korekti veikt šī darījuma atspoguļošanu grāmatvedības kontos? Kurā periodā jāatzīst ar īpašuma pārdošanu saistītie ieņēmumi?