Uzņēmums vēlas par iepriekšējo periodu nesadalīto peļņu palielināt pamatkapitālu. Vai to labāk darīt šobrīd, kad ir iesniegts 2017.gada pārskats, vai labāk atlikt uz 2019.gadu, kad būs iesniegts 2018.gada pārskats? Pēc pamatkapitāla palielināšanas uzņēmums plāno kapitāldaļas pārdot. Vai būs jāmaksā nodoklis no kapitāla pieauguma, vai arī par iegādes vērtību varēs uzskatīt pamatkapitālā veiktos nesadalītās peļņas ieguldījumus?