Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā (GPL) noteikts, ka sabiedrības atbilstību kategorijai vērtē bilances datumā (GPL 5.panta 2., 3. un 4.daļa), savukārt šī panta 6.daļā noteikts, ka sabiedrība zaudē / iegūst kategorijas atvieglojumus, ja kritēriji izpildās / neizpildās 2 gadus pēc kārtas. Kādā laika periodā ir jāvērtē sabiedrības kategoriju kritēriji – bilances datumā vai bilances un iepriekšējās bilances datumā?