Uzņēmums ir noslēdzis vieglā transportlīdzekļa patapinājuma līgumu, ar kuru automašīna tiek patapināta līdz 15 dienām mēnesī, nemaksājot uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli (UVTN). Kāda veida ceļazīmes šādai automašīnai jāsagatavo, lai saimnieciskās darbības izdevumos varētu atzīt izdevumus degvielai, kas tiek pildīta automašīnai patapinājuma dienās?