Šajā rakstā pievērsīšos ar grāmatvedības uzskaiti saistītajiem uzkrājumiem, to ekonomiskajai būtībai un attiecībām ar uzņēmumu ienākuma nodokli.