Kad tika ieviesti ar Covid-19 pandēmiju saistītie ierobežojumi, uzņēmēji sāka realizēt dažādus pasākumus, lai palielinātu savu preču vai pakalpojumu noietu. Bija jāpiesaista ne tikai jauni klienti, bet arī jānotur uzņēmuma apgrozījums. Var tikai apbrīnot uzņēmēju fantāzijas lidojumu, taču nu tuvojas gada pārskata sagatavošanas laiks un grāmatvežiem jāsaprot, kā to visu pareizi iegrāmatot.