Veicot norēķinu salīdzināšanu ar piegādātāju, konstatējām, ka iepriekšējā pārskata gadā ir pieļauta kļūda. Līdz grāmatvedībai nebija nonākusi pavadzīme par iegādāto preci, līdz ar to radies parāds piegādātājam, jo tā nav iegrāmatota. Kā šādā situācijā rīkoties? Kā iegrāmatot preču pavadzīmi-rēķinu par pagājušo gadu? Ko darīt ar pievienotās vērtības nodokli (PVN)?