Šajā publikācijā parunāsim par kļūdu labošanu grāmatvedības uzskaitē. Publikācijas mērķis - rast skaidrību, kā pareizi atspoguļot kļūdas, kas iepriekšējos periodos radušās grāmatvedības uzskaitē dažādu iemeslu dēļ. Tās var būt gan matemātiskas, gan neuzmanības, gan kļūdainas informācijas interpretēšanas un cita veida kļūdas.