Lūdzu, paskaidrojiet, vai uzņēmumu ienākuma nodokļa 2020. gada deklarācijā ir jāveic korekcija par norakstītiem krājumiem, kuri nav realizēti Covid-19 sankciju dēļ un pārsniedz dabīgo zudumu normu?