Lai grāmatvedībā būtu ērtāk strādāt un informācija būtu pārskatāma un vienkopus, regulāri tiek gatavots kontu apgrozījumu un atlikumu pārskats. Kā to labāk un pareizāk darīt?