Kādi normatīvie akti reglamentē valsts un pašvaldību budžeta iestāžu reprezentācijas izdevumus? Kur konkrēti ir uzskaitīts, kas ir uzskatāms par reprezentācijas izdevumiem? Vai, piemēram, izdevumus par alkoholu (dāvanām, pasākumiem u.tml.) var uzskatīt par reprezentācijas izdevumiem budžeta iestādēs?