Kurš iestādē ir atbildīgs par pamatlīdzekļu un inventāra uzskaiti pa kabinetiem un par pareizu inventarizācijas veikšanu? Grāmatvedības programmā nav bijusi korekta uzskaite pa kabinetiem, bet gan pa materiāli atbildīgām personām. Kurš darbinieks (vai varbūt inventarizācijas komisijas priekšsēdētājs, vai cita štata persona) pēc normatīvajiem aktiem ir atbildīgs, lai šie dati būtu korekti iesniegti grāmatvedībā? Vai tā varētu būt atsevišķa datu uzskaite excel dokumentā?