SIA, pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja, sniedz bērnudārza pakalpojumus, kas netiek aplikti ar PVN. Par šiem pakalpojumiem SIA no pašvaldības saņem līdzfinansējumu. SIA sagatavo bērnu vecākiem rēķinu, ņemot vērā līdzfinansējuma apmēru, proti, ja pakalpojuma cena ir 350 eiro, bet līdzfinansējums ir 260 eiro, rēķins tiek izrakstīts par 90 eiro.

Kā veikt grāmatojumus? Kurā peļņas vai zaudējumu aprēķina rindā jānorāda šīs summas? Kura summa jānorāda PVN deklarācijas 49. rindā (darījumi, kas netiek aplikti ar PVN) – 350 vai 90 eiro?