Uzņēmums savā īpašumā esošai ēkai ielicis jaunus logus. Kā grāmatot? Izdevumos vai pamatlīdzekļa vērtībā?