Aktīvu vērtības samazinājums parasti nav pirmās prioritātes jautājums grāmatvežiem vai finanšu ekspertiem. Tiek uzskatīts, ka šī tēma ir jārisina auditoriem un uzņēmuma vadībai. Var piekrist, ka tieši vadība ir atbildīga par grāmatvedības aplēsēm un vērtības samazinājums ir viens no būtiskiem finanšu uzskaites jautājumiem. Tomēr no pieredzes jāatzīst, ka vadībai ne vienmēr ir pietiekamas zināšanas šajā jomā, un tā paļaujas uz grāmatvežu, finansistu iesaisti. Līdz ar to apskatīsim būtiskākos aspektus un arī biežāk pieļautās kļūdas vērtības samazinājuma pārbaudēs.

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Kas jāņem vērā nosakot debitoru parādu aplēses.
  • Kādiem krājumiem būtu jāatzīst vērtības samazinājums.
  • Kādas pazīmes liecina par iltermiņa aktīvu vērtības samazinājumu.
  • Kādi ir vērtības samazinājuma izvērtēšanas posmi.
  • Kā noteikt aktīva lietošanas vērtību.