Dabas resursu nodoklis (DRN)  bieži tiek nepamatoti uzskatīts par mazāk svarīgu nekā pārējie nodokļi, līdz ar to tam netiek pievērsta nepieciešamā uzmanība. Tomēr jāņem vērā, ka DRN objekti ir plaši sastopami katra uzņēmuma ikdienā un tā ignorēšana var radīt būtiskas sekas.