Jebkura tirdzniecības vai ražošanas uzņēmuma darba sastāvdaļa ir krājumu inventarizācija. Neatkarīgi no tā, vai tā tiek veikta reizi gadā vai biežāk, tā parasti saistās ar papildu noslodzi gan darbiniekiem, gan vadībai, kā arī nepieciešamību daļēji vai pilnībā ierobežot ikdienas darba procesus. Arī katrs grāmatvedis zina – inventarizācija nozīmē virkni formalitāšu un iedziļināšanās, kas nereti pat nelielā uzņēmumā aizņem vairākas dienas laika

Iespējamās tradicionālo inventarizāciju problēmas

Pat ja inventarizācija notiek ārpus darba laika un tirdzniecība vai ražošana tiešā veidā netiek ierobežota, personāls bieži vien to sagaida ar ne pārāk pozitīvām izjūtām. Tas saistīts ne tikai ar iespējamo nesakritību atklāšanos, bet arī ar nepieciešamību strādāt ārpus darba laika, veicot ikdienas pienākumos neietilpstošu darbu. Vadībai savukārt jārēķinās, ka darbiniekiem būs jāpiemaksā par virsstundām, būs jāiegulda enerģija apmācībā, kontrolē utt. Kamēr darbinieki veiks inventarizāciju, viņi nevarēs veikt savus tiešos darba pienākumus. Ievērojams resursu patēriņš, vai ne?

Inventarizācijā ļoti būtiska ir padarītā darba un uzkrāto datu kvalitāte. “Ciparu dzenāšana”, kas aizņem lielu daļu no tradicionālās inventarizācijas, ir cilvēciski nogurdinošs process. Veicot inventarizāciju pēc darba laika, darbiniekiem ar laiku kļūs grūti koncentrēties, var rasties kļūdas, mazināsies darbinieku motivācija un produktivitāte nākamajās darbdienās.

Un viss jau nebeidzas ar fizisku preču saskaitīšanu! Tai seko uzkrāto datu apkopošana, kontrole un ievadīšana noliktavas uzskaites sistēmā. Rezultātu apkopošana nereti ir laikietilpīgs process, kas var aizņemt pat vairākas dienas. Tāpēc atkārtotas pārbaudes bieži tiek veiktas tikai lielākajām nesakritībām vai netiek veiktas vispār.

Jāņem vērā arī fakts, ka preču uzskaiti ietekmē arī cilvēciskais faktors – atbildīgie var veikt dažādus pieņēmumus par preces daudzumu, nepieciešamību skaitīt vai neskaitīt preci. Laika, motivācijas trūkuma vai noguruma dēļ var rasties vēlme “pielāgot” rezultātus vēlamajiem. Dažos gadījumos var būt sastopama arī tīša informācijas sagrozīšana.

Visi augstāk minētie faktori rada bažas par rezultātu ticamību – datos ir 5% un pat vairāk neprecizitāšu, ko vēlāk grūti pārbaudīt. Nesakritības bieži vien iespējams noteikt tikai nākamajā dienā vai pat vēlāk, jo preču atlikumi tikmēr jau ir mainījušies un darbinieki aizņemti ar citiem darbiem. Pēc tam saprast, kurš, kad un kuru preci ir identificējis ir teju neiespējamā misija.  

Mūsdienīgs risinājums – E-inventarizacija.lv

E-inventarizacija.lv ir iespēja šo resursu ietilpīgo darbu uzticēt ārpakalpojuma sniedzējiem, tādējādi izvairoties no visām augstākminētajām problēmām.

Kādas ir būtiskākās E-inventarizacija.lv priekšrocības?

  • Inventarizācija notiek pilnībā elektroniski un tiešsaistē. Mēs izmantojam pārnēsājamas iekārtas ar iebūvētiem svītrkodu lasītājiem. Klients var sekot līdzi inventarizācijas procesam, kontrolēt, koriģēt inventarizācijas rezultātus, identificēt problemātisku preci. Risinājums nodrošina automātisku datu apkopošanu neatkarīgi no iesaistīto darbinieku skaita.
  • Lai gan risinājums visefektīvāk strādā, ja prece ir marķēta ar svītrkodiem, iespējama arī ātra preces meklēšana pēc artikula, preču grupas, nosaukuma un citiem raksturlielumiem.
  • Personāls ir apmācīts, pieredzējis inventarizāciju veikšanā un strādā ar augstu efektivitāti. Nodrošinām savus pakalpojumus gan brīvdienās, gan arī ārpus darba laika un naktīs, minimāli ietekmējot jūsu uzņēmuma darbu.
  • Precizitāti nodrošina svītru kodu skenēšana, kas gandrīz pilnībā izslēdz cilvēcisko kļūdu iespējamību. Pieejama arī preču mobilā marķēšana ar uzlīmēm pirms inventarizācijas vai tās laikā.
  • E-inventarizācija.lv strādā vienlīdz ātri un precīzi neatkarīgi no tā, vai preču katalogā ir 100 vai 100000 pozīciju, un neatkarīgi no tā, vai atrastā prece ir vai nav atlikumā.
  • Sistēma piedāvā plašas datu atlases, summēšanas, pārskatu iespējas, kā arī katras individuālas preces “izsekošanu” – jau inventarizācijas laikā. Tiek fiksēts preces pieskaitīšanas laiks, vieta un persona, kas to veikusi.
  • Atsevišķi tiek apstrādāta neatpazītā prece – fiksēti to svītrkodi un marķējums, var tikt pievienota fotogrāfija. Datorā varēsiet ērti atlasīt neatpazīto preci, skatīt tās atrašanās vietu, fotogrāfijas vai identificēt preci pēc svītrkoda internetā.
  • Pieejama rezultātu dubultā pārbaude - vispirms prece tiek saskaitīta, tad dažu minūšu laikā tiek izveidots kopsavilkums, noteiktas nesakritības un notiek atkārtota pārbaude, kuras laikā pārskaitām preces ar nesakritībām. Nesakritību robežu (summa, skaits, iztrūkums/pārpalikums) varat noteikt jūs.
  • Mums ir ievērojama pieredze datu saņemšanā/nodošanā uz dažādām grāmatvedības un noliktavas sistēmām (“Horizon”, “Jumis”, “Navision”, “Axapta” u.c.). Strādājam ciešā adarbībā ar jūsu IT sistēmas piegādātājiem. Bieži varam nodrošināt automātisku datu importu/eksportu.

Paskatieties, cik ātri mēs strādājam!

play-08.jpg

Sīkāka informācija pieejama brošūrā: Spiediet šeit!

Cenu pieprasījums: Spiediet šeit! 

Mājas lapa: E-inventarizacija.lv

Zvaniet: 25539455