Elektromobiļi ienāk mūsu ikdienā un jau vairs nav uzskatāmi par ko īpašu un nezināmu. Tos iegādājas, protams, arī uzņēmumi, kas vēlas domāt “zaļi” un ieviest savā saimniecībā jaunumus, ko mums piedāvā inovatīvās tehnoloģijas. Līdz ar to, protams, rodas jautājumi, kā elektromobiļus uzskaitīt grāmatvedībā, kā attiecināt uz izmaksām to ekspluatācijas izmaksas, vai atšķiras to uzskaite u.tml.

Elektromobiļa iegāde

Tā iegādes atspoguļošana grāmatvedībā neatšķiras no mums jau ierastā – ar degvielu darbināmā – automobiļa uzskaites. Iegādātā mašīna tiek uzskaitīta uzņēmuma bilances aktīvos pamatlīdzekļu sastāvā:

  • D Pārējie pamatlīdzekļi (elektroauto),
  • K Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem.

Elektromobilim tiek atvērta pamatlīdzekļu uzskaites kartīte, kurā reģistrē visas izmaiņas, kas saistītas ar pamatlīdzekļa vērtību. Ja pamatlīdzeklim tiek veikti kādi uzlabojumi, kapitālo izmaksu summas pievienojamas pamatlīdzekļa sākotnējai/iegādes vērtībai.