Elektroenerģijas taupīšanas nolūkos ražošanas uzņēmums nomainīja savās ražotnēs dienasgaismas spuldzes pret energoefektīvām LED spuldzēm. Uzņēmumam tās ir ievērojamas izmaksas. Kā pareizi klasificēt šīs izmaksas grāmatvedībā? Vai uzņēmumam jāiekļauj lampu nomaiņas izmaksas kārtējā gada izdevumos? Vai arī tās var sadalīt pa vairākiem gadiem, ņemot vērā LED spuldžu kalpošanas laiku?