Radies jautājums par atgriezeniskā faktoringa grāmatojumiem šādam darījumam:

  • Uzņēmums (pircējs) nopērk no pārdevēja preces ar samaksas termiņu 100 dienas;
  • Faktoringa uzņēmums tūlīt samaksā pārdevējam pircēja vietā. Pircējam rodas parāds pret faktoringa uzņēmumu;
  • Pienākot termiņa (100 dienas) beigām, pircējs samaksā faktoringa uzņēmumam.

Kādus grāmatojumus un uz kā pamata būtu pareizi veidot? Kā un uz kāda dokumenta pamata organizēt apmaksas kontroli grāmatvedības programmā (piemēram, “Jumis”)?