Uzņēmums izveidojis uzkrājumus nedrošajiem debitoru parādiem. Bet kā tos norādīt bilancē?