Ja darbiniekam aprēķināta tikai darba alga, tad ar atskaišu iesniegšanu viss ir salīdzinoši vienkārši. Pārdomas rodas, ja darba devējs saviem darbiniekiem piešķir papildu bonusus, piemēram, apmaksā pusdienas, sporta nodarbības, transporta izdevumus, sedz mācību maksu. Šādos gadījumos rodas jautājumi, kuras summas, kad un kurā atskaitē ir jāziņo Valsts ieņēmumu dienestam.

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Kādas atskaites darba devējam jāiesniedz par darbinieku.
  • Kā paziņojumā par izmaksātajām summām darbiniekam jānorāda transportlīdzekļa nolietojuma, komandējuma izdevumu un attālinātā darba izdevumu kompensācija, izsniegtās apdrošināšanas summa, atlīdzinātie ēdināšanas un ārstniecības izdevumi, kompensētā mācību maksa, dāvanas un bēru pabalsts.
  • Kādā laika periodā drīkst precizēt iesniegto paziņojumu par darbiniekam izmaksātajām summām.