Uzņēmums gada vidū sagatavoja operatīvo gada pārskatu un nolēma izmaksāt ārkārtas dividendes. Noslēdzot gadu, tika konstatēts, ka peļņa pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) nomaksas ir mazāka nekā izmaksātās ārkārtas dividendes. Saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma (GPL) 44.panta 3.daļu pārsnieguma summa jāpārceļ uz posteni “Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas”. Attiecīgi, pārceļot šo pārsnieguma summu uz konkrēto posteni, mainās peļņa pēc nodokļiem un ārkārtas dividendes ir lielākas par peļņu pēc nodokļiem. Piemēram, ja peļņa pirms nodokļiem ir 10 000 eiro, UIN – 2500 eiro, tad peļņa pēc nodokļiem būs 7500 eiro, savukārt ārkārtas dividendes – 10 000 eiro. Ja pārsnieguma summu pārceļ uz norādīto posteni, tad peļņa pirms nodokļiem ir 7500 eiro, UIN – 2500 eiro un peļņa pēc nodokļiem – 5000 eiro, bet ārkārtas dividendes – 7500 eiro. Kā korekti norādīt grāmatvedībā ārkārtas dividenžu izmaksu?  

Ja uzņēmums statūtos paredzējis ārkārtas dividenžu izmaksu un ievērojis visus Komerclikumā minētos nosacījumus, tad drīkst izmaksāt ārkārtas dividendes. UIN nomaksa no ārkārtas dividendēm ir tāda pati kā no “parastajām” dividendēm – ar UIN apliekamais ienākums tiek palielināts tā mēneša UIN deklarācijā, kurā tiek pieņemts lēmums par ārkārtas dividenžu izmaksu.