2022.gada 17.augustā sabiedrība no bankas konta veica nodokļu (valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, iedzīvotāju ienākumu nodokļa, riska nodevas) maksājumu 18 300 eiro apmērā par jūliju. Vēlāk tika koriģētas darbinieku algas par jūliju, kā rezultātā mainījās nodokļu summa par šo periodu – palielinājās līdz 18 800 eiro.

Grāmatvedības sistēmā par jūlija nodokļu maksājumu tika veikts grāmatojums: D 572x Nodokļi, K 2620 Nauda bankā – 18 800 eiro, proti, tika iegrāmatota visa samaksātā summa jau pēc veiktajām korekcijām. Bet, tā kā faktiski augustā no bankas konta tika pārskaitīta mazāka summa (18 300 eiro), jo 500 eiro tika samaksāti vēlāk, pēc darba devēja ziņojuma labojuma, tika veikts koriģējošais grāmatojums: D 2620, K 8190 Nodokļu korekcijas, nodokļu kļūdu labojumi – 500 eiro.  

Salīdzinot nodokļus ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID) un saskaitot VID elektroniskās deklarēšanās sistēmā (EDS) aprēķināto nokavējuma naudu par nodokļu nomaksu, tika veikts grāmatojums par nodokļu samaksas nokavējumu: D 8260 Nokavējuma nauda, K 572x – 50 eiro un šī starpība tika samaksāta.

Jautājumi:

  • Vai pareizi tiek grāmatota nodokļu korekcija D 2620, K 8190?
  • Varbūt ir jāpielieto cits konts, koriģējot nodokļus? Kā pareizi norādīt ieņēmumus – 500 eiro – gada pārskata pielikumā?
  • Vai nodokļu samaksas nokavējuma nauda (50 eiro) palielina ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) apliekamo bāzi UIN deklarācijā?  Ja nē – kuros normatīvajos aktos tas noteikts?