Biedrības grāmatvedība tiek kārtota divkāršā ieraksta sistēmā. Ieņēmumi pārsvarā ir no biedru naudām, bet izdevumi ir saistīti ar biedru izglītošanu – par semināriem, konsultācijām un dažādām lekcijām.

Tomēr ir arī cita veida izdevumi, piemēram, samaksa par domēna uzturēšanu, kas tiek veikta par periodu no 2021. gada 21. septembra līdz 2022. gada 21. septembrim. Vai šādā gadījumā būtu jāuzskaita nākamā perioda izdevumi? Tāds pats jautājums rodas par telpu nomu un komunālajiem maksājumiem, par kuriem rēķins par 2021. gada decembra izdevumiem tiek saņemts 2022. gada janvārī. Vai šos izdevumus norādīt biedrības gada pārskata bilancē kā uzkrātās saistības?

Līdzīgs jautājums ir arī par ieņēmumiem - daži biedri ir lūguši savā darba vietā ieturēt no algas biedru naudu, grāmatvedība to ietur, bet vēl pārskaitījums nav ienācis biedrības bankas kontā. Vai šajā gadījumā jāuzskaita vēl nesaņemtā biedru nauda – kā nākamo periodu ieņēmumi? Tāpat biedri var samaksāt biedru naudu par ilgāku periodu, piemēram, uzreiz par visus 2022. gada 1. ceturksni. Kā šo visu uzradīt grāmatvedībā?