No Valsts ieņēmumu dienesta (VID) tika saņemts atteikums izlabot darba devēja ziņojumu par 2022.gada februāri, tāpēc valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) tika aprēķināts pēc VID esošajiem datiem – 1100 eiro apmērā (iedzīvotāju ienākuma nodoklis tika atgriezts darba devējam). Salīdzinot uzņēmuma datus ar VID informāciju, darba devējam radās pārmaksa, ko iegrāmatoja šādi:

  • D Citi izdevumi – 1100 EUR,
  • K Norēķini par VSAOI – 1100 EUR.

Ņemot vērā, ka sociālās iemaksas netiks atgrieztas, vai darba devējs var pārmaksu pārgrāmatot:

  • D Pārmaksa budžetā par nodokļiem – 1100 EUR,  
  • K Citi izdevumi – 1100 EUR? 

Vai gada pārskatā pārmaksa būs kā zaudējumi:

  • D Citi izdevumi,  
  • K Norēķini par VSAOI?