Darbinieks katru dienu uz darbu brauc ar personīgo automašīnu. Darba devējs apmaksā degvielas izdevumus atbilstoši noteiktajam degvielas patēriņam un saskaņotam maršrutam, iesniedzot izdevumus apliecinošus dokumentus. Darbinieks dzīvo vietā, kur nav pieejams tiešais sabiedriskā transporta reiss līdz darba vietai. Ja darbinieks uz darbu dotos ar sabiedrisko transportu, tam būtu nepieciešamas trīsarpus stundas vienā virzienā, bet ar vieglo automašīnu tam nepieciešama pusotra stunda.

  • Vai minētie argumenti ir pietiekams pamatojums tam, ka sabiedriskā transporta izmantošana nokļūšanai uz darbu ir nelietderīga?
  • Vai par vieglās automašīnas izmantošanu jāslēdz patapinājuma līgums? Vai tomēr ir pietiekami ar vadības rīkojumu, kurā noteikts maršruts un degvielas patēriņš?
  • Ja jāslēdz patapinājuma līgums, vai tad, izmantojot automašīnu vairāk par 15 dienām, transportlīdzeklis jāreģistrē Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) un jāmaksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis (UVTN)? 
  • Vai par nobrauktiem kilometriem un degvielas izlietojumu jāaizpilda maršruta lapa – ceļazīme? Vai arī ir pietiekami ar darbinieka darba dienu uzskati darba laika uzskaites tabelē?
  • Vai darbinieka ceļa izdevumu segšanu var iekļaut personāla ilgtspējas pasākumu izdevumos, ja ceļa izdevumus apmaksā tikai vienam darbiniekam (citiem tos neapmaksā)?