Uzņēmums vēlas beigt savu saimniecisko darbību un slēgt uzņēmumu. Bilancē palikuši daži pamatlīdzekļi, ko neizdevās pārdod, un parādi akcionāriem un saistītiem uzņēmumiem – kopsummā 800 000 eiro –, ko uzņēmums nespēj segt. Kreditori savus parādus ir gatavi norakstīt. Kā uzņēmumam šī parādu norakstīšana jānoformē un jāiegrāmato? Vai tie uzskatāmi par ieņēmumiem? Vai šādi ieņēmumi ir apliekami ar uzņēmumu ienākuma nodokli?