Uzņēmums nodarbojas ar koka paneļu māju ražošanu. Uzņēmuma noliktavā gandrīz 10 gadu stāv saražotas māju konstrukcijas, kuras uzrādītas bilances kontā "Gatavie ražojumi" vērtībā par 63 000 eiro. Krājumi nav pārvērtēti, un katru gadu ir viena un tā pati uzskaites vērtība.

  • Kā pareizi veikt krājumu pārvērtēšanu?
  • Kādas nodokļu sekas var iestāties uzņēmumam, ja prece tiek pārvērtēta uz zemāku vērtību? Vai jāaprēķina uzņēmumu ienākuma nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis? No kuras vērtības?
  • Kādas ir nodokļu sekas, ja krājumus izlemj norakstīt?
  • Kādas ir sekas, ja izdodas pārdot par zemāku summu, nekā uzskaitīts?
  • Kādas ir nodokļu sekas, ja bilances vērtība paliek nemainīga arī turpmāk un netiek veikta krājumu vērtības pārvērtēšana?