Darba devējs nosaka attālināta darba režīmu darbiniekiem. Kādos gadījumos darba devējs var maksāt kompensāciju darbiniekiem par attālināto darbu? Kādi dokumenti ir jānoformē, lai varētu piemērot kompensāciju? Vai ir kādi ierobežojumi, un vai par kompensācijas apmēru jāziņo Valsts ieņēmumu dienestam? Ja ir, tad kādas atskaites un kāds kompensācijas kods atskaitēs jānorāda?