Latvijas sabiedrība, pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja, kas darbojas tirdzniecības sfērā, ir noslēgusi līgumu ar preču piegādātāju – Zviedrijas uzņēmumu, PVN maksātāju. Līgums ir noslēgts par kopējo summu eiro valūtā. Zviedrijas uzņēmums atbilstoši noslēgtajam līgumam rēķinu par precēm izraksta eiro valūtā. Iepriekšējā grāmatvede avansa rēķinu ir iegrāmatojusi Zviedrijas kronās, iegrāmatojot arī valūtas svārstības. Ja uzņemtās saistības, proti, līgums par preču piegādi ir eiro valūtā, un piegādātājs rēķinus arī izraksta eiro valūtā, vai grāmatojumus var veikt eiro valūtā? Vai avansa rēķina grāmatojumu var labot? Varbūt nav ievērots kāds normatīvā akta pants?