Grāmatvežiem līdz 31.janvārim jāsalīdzina dati ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID). Ja tas netiks izdarīts un no uzņēmuma nebūs saņemta informācija par atšķirībām datos uz pārskata gada 31.decembri, VID datus uzskatīs par salīdzinātiem. Uzņēmumi gan rēķinus, gan citus attaisnojošus dokumentus parasti apkopo uz gada pārskata sagatavošanu. Tas nozīmē, ka visi dokumenti vēl var nebūt pieejami. Kas tad galu galā šobrīd ir jāsalīdzina? Kādu informāciju VID gaida no grāmatvežiem? Piemēram, ja tiks veikti labojumi pievienotās vērtības nodokļa (PVN) deklarācijā, kas notiks ar salīdzinātajiem datiem? Vai tiks ņemti vērā veiktie labojumi?

Lai VID sagatavotu savu gada pārskatu par 2023.gada administrētajiem nodokļiem, kas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.877 “Grāmatvedības kārtošanas noteikumi” 75.punktu ir VID kā Grāmatvedības likuma subjekta noteiktās prasības, VID līdz 2024.gada 31.janvārim veic ikgadējo 2023.pārskata gada slēguma inventarizāciju, kurā aicina (nevis obligāti liek) lietotājus elektroniskās deklarācijas sistēmā (EDS) salīdzināt savus grāmatvedības datus ar VID EDS datiem pēc stāvokļa uz 2023.gada 31.decembri. Proti, tiek fiksēti dati pēc stāvokļa uz 2024.gada 31.janvāri, jo pēc šī datuma VID EDS dati var mainīties deklarāciju un pārskatu precizēšanas un jaunu pārskatu iesniegšanas dēļ. Pretējā gadījumā VID nevar nofiksēt nepārtraukti mainīgos datus VID EDS un nevar sagatavot gada pārskatu par administrētajiem nodokļiem.