Uzņēmums iegādājās izsolē dzīvokli, to izremontēja un tagad vēlas šo dzīvokli izīrēt savam darbiniekam. Uzņēmums ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, iegādes darījumam PVN netika piemērots. Vai uzņēmums drīkst noteikt, ka darbiniekam jāmaksā tikai izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem, bet īres maksu nepiemērot? Vai tomēr īres maksa ir obligāta? Kādi nodokļi uzņēmumam jāmaksā?