Kapitalizācijai ekonomikā ir vairākas nozīmes, tomēr, raugoties no uzņēmējdarbības viedokļa, kapitalizācija ir kapitāla palielināšanas process, kas parasti notiek, pārvēršot uzņēmuma tīro peļņu vai rezerves pamatkapitālā. Šis process ļauj uzlabot priekšstatu par uzņēmuma vērtību un bilanci, padarot uzņēmumu vērtīgāku un stabilāku sadarbības partneru acīs.