Uzņēmumam uzstādīti saules paneļi. To saražotā elektrība, kas netiek izmantota pašpatēriņam, tiek nodota tīklā.

  • Vai par elektrības pārdošanu jāizraksta rēķins elektrības tirgotājam?
  • Vai summa, kas aprēķināta par tīklā nodoto elektrību, uzskatāma par ieņēmumiem vai arī tos var grāmatot kā izmaksu samazinājumu?
  • Vai uzņēmumam, kura saules paneļi saražo elektrību, elektrības ražošana jāreģistrē kā papilddarbības veids?