Uzņēmuma darbiniekam decembra beigās tika iegādāta veselības apdrošināšanas polise bez līdzekļu uzkrāšanas par summu 145 eiro. Apdrošināšanas termiņš: no 2022.gada 20.decembra līdz 2023.gada 22.decembrim. 2022.gada apdrošināšanas prēmija ir 4,77 eiro (145 / 365 x 12). Darbinieks ir otrās grupas invalīds, nodokļa grāmatiņa iesniegta uzņēmumā, bruto darba alga ir 650 eiro. Darbinieks tiek atbrīvots no darba 2023.gada 23.decembrī. Ko darīt ar apdrošināšanas prēmiju un kā tas ietekmē nodokļus šādās situācijās:

  • 1.situācija – veselības apdrošināšanas polises darbība tiek apturēta; apdrošināšanas sabiedrība atmaksā neizmantotās apdrošināšanas prēmijas daļu uzņēmumam.
  • 2.situācija – polise tiek atstāta darbiniekam; atlikusī summa tiek ieturēta no darbinieka darba samaksas.
  • 3.situācija – polise tiek atstāta darbiniekam; atlikusī summa netiek ieturēta.
  • 4.situācija – polise tiek atstāta darbiniekam; darbinieks atmaksā polises atlikušo summu uzņēmumam. Vai naudu drīkst atmaksāt uz kāda dokumenta pamata?