Uzņēmumā ir daudz dažādu pienākumu administrācijai – uzņēmuma vadīšana, finanšu un vadības grāmatvedības uzskaite, personālvadība, sekretāra jeb biroja administratora pienākumi, tostarp lietvedība, juridiskie darījumi (līgumi). Ja par uzņēmuma vadīšanu ir puslīdz skaidrs, ka to veic vadītājs (direktors, valde, valdes priekšsēdētājs), tad par visiem pārējiem pienākumiem mazo uzņēmumu vadītājiem īstas skaidrības nav, un visi pienākumi tiek uzkrauti grāmatvedim. Izskatīsim, kas jaunajā Grāmatvedības likumā teikts par grāmatveža pienākumiem!