Iesākoties jaunam kalendārajam gadam, grāmatveži un revidenti kādu laiku turpina “dzīvot” vecajā gadā. Tas saistīts ar pienākumu sagatavot, pārbaudīt un iesniegt finanšu pārskatus. Viens no šādiem pienākumiem noteikts Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 13.nodaļā – konsolidētā finanšu pārskata sagatavošana.