Iepriekšējā rakstā skaidrojām nepārtraukto un periodisko krājumu inventarizācijas metodi, ar kuru grāmatvedības uzskaitē parāda krājumu kustību no iegādes brīža līdz norakstīšanai. Turpinām ar krājumu izlietojuma un atlikuma vērtības noteikšanas metodēm.