Uzņēmums pamatlīdzekli – zemi – pārdod valdes loceklim uz nomaksu ar ikmēneša maksājumiem uz 10 gadiem. Īpašumtiesības pāriet pircējam, zemesgrāmatā ierakstīts nodrošinājums – hipotēka. Īpašums tiek pārdod par lielāku cenu nekā bilances vērtība. Kā pareizi veikt šāda līguma grāmatojumus? Kā pamatlīdzekli izslēgt no pamatlīdzekļu reģistra?