Uzņēmuma ir izsniegta licence par prototipa izstrādi. Licences izmaksas var attiecināt uz nemateriālajiem ieguldījumiem, savukārt prototipa – nevar, lai arī tas ir bezķermenisks, zinātnisks izstrādājums, ko piecus gadus nedrīkst pārdot, iznomāt un kam nevar aprēķināt nolietojumu. Kā grāmatvedībā norādīt prototipa izmaksas?