Uzņēmums 2023.gadā pārsniedza ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) apliekamo darījumu kopējo vērtību 
40 000 eiro 12 mēnešu periodā, līdz ar to bija pienākums reģistrēties kā PVN maksātājam. Attiecīgi no pārsnieguma summas tiek aprēķināts PVN, kas jāiemaksā valsts budžetā. Kā šo summu norādīt grāmatvedībā?

Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 59.panta 1.daļu, kas bija spēkā līdz 2023.gada 31.decembrim, iekšzemes nodokļa maksātājs bija tiesīgs nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta PVN maksātāju reģistrā, ja tā veikto ar nodokli apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā nepārsniedza 40 000 eiro. No šī gada 1.janvāra PVN reģistrācijas slieksnis ir 50 000 eiro.