Iepriekšējā rakstā bija vēsturiskais ieskats par normām, kas noteica vadības ziņojumā iekļaujamo minimālo informācijas apjomu subjektiem, kuri gada pārskatu sagatavo saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu. Šoreiz apskatīsim normatīvo aktu normu attīstību jeb nosacījumu pastiprināšanu, kas nosaka vadības ziņojumā iekļaujamo minimālo informāciju budžeta iestādēm, un nedaudz par finanšu pārskatu struktūras attīstību.