Uzņēmums iegādājas ražošanas telpas - 2 ēkas. Vienu no ēkām tas iznomā citam uzņēmumam ražošanai. Uzņēmumi savstarpēji vienojas, ka nomnieks telpās veiks remontu, par ko tiks samazināta īres maksa. Kā šajā gadījumā pareizi noformēt dokumentus? Vai līgumā jānorāda precīza ieguldījumu summa? Vai nomniekam jāiesniedz iznomātājam kādi attaisnojuma dokumenti? Vai tomēr ir pietiekami pusēm vienoties, ka tiks veikts remonts un noteiktu periodu būs samazināta īres maksa? Kā iznomātājam atspoguļot grāmatvedībā īrnieka ieguldījumu? Vai tas jāuzrāda kā ieņēmumi? Kādas nodokļu saistības rodas iznomātājam (piemēram, uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) saistības)?